Terms & Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις

Η παρούσα συμφωνία ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτής της Ιστοσελίδας και της CoyoteLearner, του κατόχου αυτού του Δικτυακού Τόπου.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν επίσης για τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες που μπορούν να προμηθεύουν τις Υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου σε δικούς τους πελάτες στο πλαίσιο της επιχείρησής τους.
Με αυτήν την συμφωνία δεσμεύεστε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους από την πρώτη μέρα χρήσης του Δικτυακού Τόπου.
Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Σημείωση για εκπαιδευτικούς

Εάν είστε σχολείο ή οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εκπρόσωπος του (π.χ. δάσκαλος ή εκπαιδευτής) και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας προς όφελος των μαθητών σας και συνάμα να επιτρέψετε στους μαθητές σας να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τα ακόλουθα οδηγίες και οδηγίες:
(i) Είστε υπεύθυνοι για το άνοιγμα και τη συντήρηση των λογαριασμών για τους μαθητές σας. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ενημερώνετε και να συμβουλεύετε τους μαθητές σας να μην μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό τους σε οποιονδήποτε επικοινωνούν μέσω των καναλιών επικοινωνίας των συστημάτων.
(ii) Υποβάλλοντας τις πληροφορίες των μαθητών σας στη CoyoteLearner, παραχωρείτε ρητά και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να μας παραχωρήσετε μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα, παγκόσμια άδεια, για χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μαθητή, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους παρόντες Όρους & προϋποθέσεις και στην Πολιτική Απορρήτου μας (παρακαλώ διαβάστε πιο κάτω).

1. Ορισμοί και ερμηνεία
Σε αυτήν την συμφωνία οι παρακάτω όροι έχουν την εξής ερμηνεία:
“Λογαριασμός”(Account): Σημαίνει συλλογικά τις προσωπικές πληροφορίες, τις Πληροφορίες Πληρωμής και τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες για πρόσβαση στο Αμειβόμενο Περιεχόμενο ή / και σε οποιοδήποτε Σύστημα Επικοινωνιών στην Ιστοσελίδα.
“Περιεχόμενο” (Content): Σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, γραφικά, εικόνες, ήχο, βίντεο, λογισμικό, συλλογές δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη μορφή πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί σε έναν υπολογιστή που εμφανίζεται ή αποτελεί μέρος αυτής της Ιστοσελίδας.
“Παροχές” (Facilities): Σημαίνει συλλογικά οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές διευκολύνσεις, εργαλεία, υπηρεσίες ή πληροφορίες που η coyotelearner.co καθιστά διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον.
“Υπηρεσίες” (Services): Σημαίνει τις υπηρεσίες που έχετε στη διάθεσή σας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, συγκεκριμένα τη χρήση της ιδιόκτητης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης www.elementary.coyotelearner.co
“Πληροφορίες Πληρωμής”

(Payment Information): Σημαίνει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες απαιτούνται για την αγορά Υπηρεσιών από αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τους αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών και οποιαδήποτε άλλο δεδομένο οικονομικής φύσεως.
“Σύστημα” (System): Κάθε ηλεκτρονική υποδομή επικοινωνιών που η CoyoteLearner.com καθιστά διαθέσιμη μέσω της Ιστοσελίδας είτε τώρα είτε στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες μηνυμάτων, εγκαταστάσεις ζωντανής συνομιλίας και συνδέσμους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
“Χρήστης” / “Χρήστες” (User / Users): Kάθε τρίτος που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και δεν απασχολείται εκείνη την στιγμή από την CoyoteLearner.com
“Ιστοσελίδα ή Ιστότοπος” (Website): ο ιστότοπος που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή (elementary.coyotelearner.co)
“Εμείς / Εμάς / Μας” (We / Us / Our): Αφορά την www.elementary.coyotelearner.co

2. Περιορισμοί Ηλικίας
Τα άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστότοπο μόνο με την επίβλεψη ενός ενηλίκου. Τα στοιχεία πληρωμής πρέπει να παρέχονται από ή με την άδεια ενός ενηλίκου.

3. Πνευματική ιδιοκτησία
3.1 Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 4 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όλο το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, εκτός αν μεταφορτώνεται από Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, εικονιδίων, εικόνων, κλιπ ήχου, βίντεο κλιπ, η διάταξη σελίδας, ο υποκείμενος κώδικας και το λογισμικό είναι ιδιοκτησία της CoyoteLearner. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο αναγνωρίζετε ότι το υλικό αυτό προστατεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους του Ελληνικού κράτους και του διεθνούς δικαίου.
3.2 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διανομή, η αποθήκευση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επαναχρησιμοποίηση υλικού από τον Ιστότοπο, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή εκτός εάν δοθεί ρητή γραπτή άδεια από εμάς ή τον δημιουργό του υλικού.

4. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων
4.1 Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πνευματικών δικαιωμάτων και των εμπορικών σημάτων, σε εικόνες και περιγραφές προϊόντων, ανήκουν στους δημιουργούς ή τους διανομείς τέτοιων προϊόντων όπως έχουν συμφωνήσει.
4.2 Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει το άρθρο 5 του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διανομή, η αποθήκευση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η επαναχρησιμοποίηση αυτού του υλικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στον Ιστότοπο ή εκτός εάν δοθεί ρητή γραπτή άδεια από τον σχετικό κατασκευαστή ή προμηθευτή.

5. Δίκαιη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας
Υλικό από τον ιστότοπο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνο μετά από γραπτή άδεια των δημιουργών.
6. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους
Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά, οι εν λόγω τοποθεσίες δεν ελέγχονται από την CoyoteLearner δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για οποιεσδήποτε μορφές ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση τους.

7.Χρήση των συστημάτων επικοινωνίας του ιστοτόπου
7.1 Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα, πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους κανόνες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή ή κλείσιμο του λογαριασμού σας.
7.1.1 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε άσεμνη ή χυδαία γλώσσα.
7.1.2 Δεν πρέπει να υποβάλετε περιεχόμενο που είναι παράνομο ή αντίθετο με άλλο τρόπο με τον νόμο. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, απειλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, ηλικιακής διάκρισης, σεξιστικό ή ρατσιστικό.
7.1.3 Δεν πρέπει να υποβάλετε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί πως προωθεί ή προτρέπει την βία.
7.1.4 Σας συνιστούμε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας χρησιμοποιώντας την ελληνική ή την αγγλική γλώσσα καθώς ίσως να μην μπορέσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που υποβάλλονται σε άλλες γλώσσες.
7.1.5 Δεν επιτρέπεται να υποδύεστε άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους της CoyoteLearner
7.1.6 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Σύστημα μας για μη εξουσιοδοτημένη μαζική επικοινωνία όπως “spam” ή “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”.
7.2 Αναγνωρίζετε ότι η CoyoteLearner διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί οποιαδήποτε και όλες τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται σε εμάς ή χρησιμοποιώντας το Σύστημα μας.
7.3 Αναγνωρίζετε ότι η CoyoteLearner μπορεί να διατηρεί αντίγραφα οποιωνδήποτε επικοινωνιών που πραγματοποιήθηκαν σε εμάς ή χρησιμοποιώντας το Σύστημα μας.

8. Λογαριασμοί
8.1 Προκειμένου να έχετε δικαίωμα να προμηθεύεστε υπηρεσίες από αυτόν τον ιστότοπο θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε Λογαριασμό ο οποίος θα περιέχει συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες, ενώ ανάλογα με την υπηρεσία, μπορεί να περιέχει και πληροφορίες οικονομικής φύσεως όπως πληροφορίες πληρωμής. Με το να συνεχίζετε να χρησιμοποιείται αυτόν το ιστότοπο εγγυάστε πως:
8.1.1 Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλατε είναι ακριβείς και ειλικρινείς.
8.1.2 Έχετε την άδεια να υποβάλλετε Πληροφορίες Πληρωμής όπου απαιτείται
8.1.3 Θα κρατήσετε αυτές τις πληροφορίες ακριβείς και ενημερωμένες. Η δημιουργία ενός λογαριασμού σας επιβεβαιώνει περαιτέρω την εκπροσώπηση και την εγγύησή σας.
8.2 Ο προσωπικός κωδικός (password) και γενικότερα η πρόσβαση σε υλικό που έχει αγοραστεί από τον χρήστη ή τον συνεργάτη είναι αυστηρώς προσωπική. Απαγορεύεται ρητώς τόσο η διαμοίραση του κωδικού και γενικότερα η διαμοίραση της πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό όσο και η δημοσία προβολή του. Καθίσταται σαφές πως δημόσια προβολή θεωρείται οποιαδήποτε προβολή σε αίθουσα προβολής, ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο, ή ακόμη και σχολική τάξη ιδιωτικού ή δημόσιου ιδρύματος. Μοναδική εξαίρεση διατυπώνεται στο άρθρο 9. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, συνιστάται να μην αποθηκεύσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
8.3 Αν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι τα στοιχεία του Λογαριασμού σας έχουν ληφθεί από άλλο άτομο χωρίς συγκατάθεση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας για να αναστείλουμε τον Λογαριασμό σας.

9. Κατάργηση και ακύρωση λογαριασμών
9.1 Εάν καταργήσουμε τον λογαριασμό σας, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας δοθεί εξήγηση για τον τερματισμό. Παρά τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε χωρίς αιτιολόγηση.
9.2 Εάν καταργήσουμε τον λογαριασμό σας, τυχόν τρέχουσες ή εκκρεμείς εντολές ή πληρωμές στον λογαριασμό σας θα ακυρωθούν και η παροχή υπηρεσιών δεν θα ξεκινήσει.

10. Υπηρεσίες, τιμολόγηση, διαθεσιμότητα
10.1 Αν και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλες οι γενικές περιγραφές των Υπηρεσιών που διατίθενται από την CoyoteLearner αντιστοιχούν στις πραγματικές Υπηρεσίες που θα σας δοθούν, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παραλλαγές από αυτές τις περιγραφές, καθώς η ακριβής φύση των Υπηρεσιών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ατομικές απαιτήσεις και τις περιστάσεις.
10.2 Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι οι Υπηρεσίες μας θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή και δεν μπορούμε απαραίτητα να επιβεβαιώσουμε τη διαθεσιμότητα μέχρι να επιβεβαιώσουμε την Παραγγελία σας. Ενδείξεις διαθεσιμότητας δεν παρέχονται στον ιστότοπο.
10.3 Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστές τη στιγμή της μετάβασης στο διαδίκτυο. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τιμές και να τροποποιούμε ή να αφαιρούμε τυχόν ειδικές προσφορές από καιρό σε καιρό και ανάλογα με τις ανάγκες.
10.4 Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ της παραγγελίας που γίνεται για τις Υπηρεσίες και την Επεξεργασία της παραγγελίας και της πληρωμής, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τιμή που ήταν έγκυρη κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
10.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε εκπαιδευτικό υλικό από την πλατφόρμα μας για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να ενημερώσουμε τους μαθητές – πελάτες μας. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί θα προσφέρουμε στον μαθητή ή εκπαιδευτικό οργανισμό που διατηρούσε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό την δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε παρόμοιο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να διαθέτουμε με ευνοϊκούς όρους (π.χ σημαντική έκπτωση ή πιστωτικό ποσό για αγορές από την πλατφόρμα μας της αξίας του ποσού που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που χάθηκε από την συνολική πρόσβαση που είχε αρχικά αγοραστεί).

11. Παραγγελίες και παροχή υπηρεσιών
11.1 Κανένα τμήμα αυτής της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί συμβατική προσφορά ικανή αποδοχής. Η παραγγελία σας αποτελεί συμβατική προσφορά, την οποία μπορούμε να δεχθούμε, κατά την απόλυτη κρίση μας. Η αποδοχή μας αποδεικνύεται με την αποστολή από εμάς ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης παραγγελίας. Μόνο μετά την αποστολή του email επιβεβαίωσης παραγγελίας θα υπάρξει μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της CoyoteLearner και εσάς.
11.2 Η CoyoteLearner θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρέχει στις Υπηρεσίες λογικές δεξιότητες και φροντίδα, ανάλογα με τις βέλτιστες εμπορικές πρακτικές.
11.3 Σε περίπτωση παροχής Υπηρεσιών που δεν είναι σύμφωνες με την παραγγελία σας και συνεπώς εσφαλμένες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως για να μας ενημερώσετε για το λάθος. Θα φροντίσουμε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για την παροχή ορισμένων Υπηρεσιών. Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε και να επιβεβαιώσετε την αποδοχή των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
11.4 Η CoyoteLearner παρέχει τεχνική υποστήριξη μέσω της επικοινωνίας με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@coyotelearner.com. Η παραπάνω αναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να αλλάξει. Η CoyoteLearner θα ενημερώσει τους χρήστες της για αυτήν την αλλαγή είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με ανακοίνωση στον ιστότοπό της. Η απόκρισή μας στα μηνύματα θα είναι κατά το δυνατό γρήγορη και πιθανότατα την ίδια ημέρα. Παρόλα αυτά δεν εγγυόμαστε συγκεκριμένο χρόνο απόκρισης.

12 Ακύρωση Παραγγελιών και Υπηρεσιών
Με την αγορά κάποιου μαθήματος και την ενεργοποίησή του μέσω των κωδικών του ο χρήστης ζητά άμεσα πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και παράλληλα παραιτείται από όποιο δικαίωμα ακύρωσης του δίνει το δικαίωμα να ασκήσει οποιοσδήποτε Ελληνικός ή ευρωπαϊκός νόμος. Άμεσα, χωρίς να γίνουν ερωτήσεις, διαδικασίες επιστροφής χρημάτων (refund), γίνονται από την Coyotelearner μόνο, εάν το αίτημα της ακύρωσης γίνει έως δύο (2) μέρες (την ίδια και την επόμενη) μετά την αγορά του μαθήματος.

13. Πολιτική Απορρήτου
Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου (www.coyotelearner.com/privacy-policy/) η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από αυτήν την αναφορά. Για να δείτε την Πολιτική απορρήτου, κάντε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο.

14. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
14.1 Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγουμε (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματός σας και της διεύθυνσής σας) θα συλλέγονται, θα χρησιμοποιούνται και θα τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα δικαιώματά σας βάσει αυτού του Νόμου.
14.2 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για:
14.2.1 Να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς.
14.2.2 Επεξεργασία της πληρωμής σας για τις Υπηρεσίες και
14.2.3 Να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από εμάς. Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
14.3 Δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο χωρίς προηγούμενη ρητή άδειά σας.

15. Αποποίηση Ευθυνών
15.1 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ότι ο ιστότοπος θα πληροί τις απαιτήσεις σας, ότι θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας, ότι θα είναι κατάλληλος για συγκεκριμένο σκοπό, ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων, ότι θα είναι συμβατός με όλα τα συστήματα, ότι θα είναι ασφαλές και ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται θα είναι ακριβείς. Δεν εγγυόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα από την χρήση της Υπηρεσίας ή των Υπηρεσιών μας.
15.2 Κανένα τμήμα αυτού του Δικτυακού Τόπου δεν προορίζεται να παρέχει συμβουλές και δεν θα πρέπει να βασίζεστε στο περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου κατά τη λήψη αποφάσεων ή πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.
15.3 Κανένα τμήμα αυτής της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί συμβατική προσφορά προς αποδοχή.
15.4 Ενώ καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι ασφαλής και χωρίς λάθη, ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, σας συνιστούμε να αναλάβετε την ευθύνη για τη δική σας ασφάλεια στο διαδίκτυο, τις προσωπικές σας πληροφορίες και τους υπολογιστές σας.

16. Αλλαγές στις εγκαταστάσεις και στους όρους και προϋποθέσεις
Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον ιστότοπο, το περιεχόμενό του ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Θα δεσμεύεστε από τυχόν αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μετά τις αλλαγές. Αν είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε τυχόν αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις από το νόμο, αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αυτόματα σε όλες τις παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον αλλά και σε όλες όσες βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

17. Διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας
17.1 Ο δικτυακός τόπος παρέχεται “ως έχει” και σε βάση “ως διαθέσιμη”. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος ή οι Εγκαταστάσεις δεν θα παρουσιάζουν ελαττώματα και δεν παρέχουμε καμία επιστροφή χρημάτων για διακοπές σύνδεσης. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) ικανότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ακρίβεια πληροφοριών, συμβατότητα και ικανοποιητική ποιότητα.
17.2 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή ή μη διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου που οφείλεται σε εξωτερικές αιτίες που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, αποτυχία εξοπλισμού ISP, αποτυχία εξοπλισμού υποδοχής, αποτυχία δικτύου επικοινωνιών, διακοπή ρεύματος, φυσικά γεγονότα, Περιορισμούς και λογοκρισία.

18. Περιορισμός Ευθύνης
18.1 Στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο επίπεδο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή ζημίες, προβλέψιμες ή μη, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε έμμεσων, επακόλουθων, ειδικών ή ζημιών που προκύπτουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της με δική σας ευθύνη.
18.2 Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της CoyoteLearner για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε οποιαδήποτε αμέλεια ή απάτη εκ μέρους της CoyoteLearner
18.3 Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της CoyoteLearner για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που προκύπτει από εσφαλμένη παροχή Υπηρεσιών ή από την εξάρτηση από εσφαλμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.
18.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε από τους όρους αυτούς είναι παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, ο όρος αυτός πρέπει να θεωρείται αποσπασμένος από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο εντός των δικαιοδοσιών όπου ένας συγκεκριμένος όρος είναι παράνομος.

19. Σιωπηρή παραίτηση
Σε περίπτωση που κάποιος εκ των συμβαλλόμενων παραλείψει να ασκήσει συμβατικά δικαιώματά του, ή να απαιτήσει την πίστη εφαρμογή οιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης οποτεδήποτε, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά η από την απαίτηση πίστης εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

20. Προηγούμενοι όροι και Προϋποθέσεις
Το παρόν συμφωνητικό αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων και υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης γραπτής, η προφορικής, συμφωνίας, διαπραγμάτευσης και διακανονισμού μεταξύ των μερών, αναφορικά με τους όρους της, εκτός και αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά.

21. Δικαιώματα Τρίτων
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για τα συμβαλλόμενα μέρη και δεν παρέχουν δικαιώματα σε τρίτους. Η συμφωνία που δημιουργείται υπό αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι μεταξύ σας και της CoyoteLearner.

23. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος καταστατικού καθώς και κάθε απαίτηση μεταξύ τους, προερχόμενη από την παρούσα σύμβαση, θα κρίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.