STEM – Edison Robot

 

 

 

Τι μπορεί να κάνει

Δεν είναι απλώς ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ. Το Edison μπορεί να:

 • Αντιδράσει στο φως και τους ήχους.
 • Ακολουθήσει γραμμές και να αποφύγει εμπόδια.
 • Διαβάσει προγράμματα από ραβδοκώδικες
 • Επικοινωνήσει με άλλα Edison robots!
 • Και τόσα πολλά ακόμη…

 

 

Διαθέτει..

Χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες, τα φώτα, τους ήχους καθώς και τις δυνατότητες αυτόνομης συμπεριφοράς που διαθέτει, το Edison καθιστά εφικτή μια υψηλής ποιότητας ρομποτική εκπαίδευση.

 

 

 

Σύνδεση με τον υπολογιστή

Ο προγραμματισμός του Edison είναι εύκολος και επιτυγχάνεται με την χρήση του καλωδίου  EdComm που συνδέεται στον υπολογιστή σας μέσω της υποδοχής ακουστικών. Δεν απαιτείται επιπλέον λογισμικό!

Edcreate

To Edcreate είναι ένα πακέτο ειδικά φτιαγμένο για το Edison Robot που περιέχει δομικά στοιχεία (τουβλάκια, γρανάζια, ταινίες, εξαρτήματα) τα οποία, αν επιθυμείτε μπορείτε να συνδιάσετε με δικά σας τουβλάκια τύπου LEGO, για να δημιουργήσετε μοναδικές κατασκευές και μεγαλύτερα robots!

 

Κατασκευές με τα Edison Robot

EdCreate Kit

 

 

 

Προγραμματισμός του Robot

Ραβδοκώδικες (Barcodes)

Το Edison Robot μπορεί να διαβάσει προγράμματα που βρίσκονται μέσα σε ραβδοκώδικες. Το χαρακτηριστικό αυτό του ρομπότ βοηθά ιδιάιτερα μαθητές μικρής ηλικίας να προγραμματίζουν το ρομπότ!

EdBlocks

Γλώσσα προγραμματισμού με εντολές βασισμένες σε εικόνες. Ιδανική για ηλικίες από 8 ετών.

 

EdScratch

Γλώσσα Προγραμματισμού βασισμένη στο M.I.T Scratch. Ιδανική για παιδιά μεγαλύτερα των 10 ετών.

EdPy

Γλώσσα Προγραμματισμού βασισμένη στην Python. Για μαθητές και ενηλίκες από 11 ετών.

 

To robotshop.com σε σχετικό άρθρο του το τοποθέτησε στα 5 καλύτερα ρομπότ του 2017.

TOP FIVE BEST ROBOTS FOR SCHOOLS 2017

 

 

 

 Κατασκευασμένο να αντέχει!

 

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

 

Αισθητήρες και Είσοδοι

Obstacle detection: Infrared using 2 IR LEDs (front left and right) and IR receiver module (doubles as IR receiver)

Remote control: IR receiver module (38kHz) Edison can learn IR codes from most standard TV/DVD remote controls

Infrared data comms: IR receiver module (double as obstacle detection sensor and IR remote receiver)

Line tracking: Red LED and phototransistor (doubles as barcode reader and programming port)

Light sensors: 2 phototransistors (front left and right)

Sound sensor: Piezo transducer (doubles as sounder)

3 Button Control: Edison uses 3 buttons in order to complete its tasks. Run, Stop, Program.

Έξοδοι

Drive: Differential drive system

Infrared data comms: 2 infrared LEDs (double as obstacle detection sensor)

Sound: Piezo buzzer (doubles as sound sensor)

Lights: 2 red LEDs (Front left and right)

Processor

Freescale 8-bit MC9S08PA8VLC

Power

Battery: 4 x AAA (Alkaline or NiMH rechargeable AAA batteries are recommended)

Συχνές Ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους

 1. Γιατί το Edison Robot είναι τόσο οικονομικό;

Το όραμα των δημιουργών του συγκεκριμένου project (Edison robot) είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού ρομπότ που να είναι εφικτό να το έχει ο καθένας. Κατάφεραν λοιπόν και με μεγάλη προσπάθεια, δημιούργησαν το Edison robot. Το συγκεκριμένο ρομπότ μάλιστα βρίσκεται στην 2η έκδοση του. Η πληροφορία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική καθώς το μηχάνημα έχει πλέον δοκιμαστεί αρκετά. Έχει ξεπεράσει τις παιδικές του ασθένειες και τα αρχικά προβλήματα που συνήθως έχουν όλα τα μηχανήματα που επιδιώκουν να ξεπεράσουν το αναμενόμενα που μπορεί να περιμένει κανείς από αυτά. Φυσικά δεν τίθεται κανένα θέμα για την ποιότητα του. Είδατε το βίντεο όπου πάνω από ένα edison περνάει ένα αυτοκίνητο και αυτό εξακολουθεί να δουλεύει;

 1. Εγγύηση λειτουργίας υπάρχει;

Το Edison έχει εγγύηση 12 μήνες από την αγορά του. Δεν είμαστε ειδικοί στα υπόλοιπα ρομπότ που κυκλοφορούν στο εμπόριο αλλά με μια πολύ γρήγορη και πρόχειρη έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο δεν βρήκαμε κάποιο άλλο με μεγαλύτερη! Αυτή η πληροφορία δημοσιεύεται με επιφύλαξη καθώς η έρευνα μας δεν ήταν εξαντλητική.

 1. Αν κάποιο ρομπότ δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε τι κάνουμε;

Επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας. Με την σειρά μας θα επικοινωνήσουμε με την εταιρεία Microbric στην Αυστραλία και θα βρούμε λύση πολύ γρήγορα. Στις έως τώρα επικοινωνίες μας με το support της συγκεκριμένης εταιρείας η ανταπόκριση της ήταν άμεση και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

 1. Καλά αυτό το ρομπότ μειονεκτήματα δεν έχει;

Είναι ένα εκπληκτικό εκπαιδευτικό ρομπότ που η σχέση τιμής / ποιότητας είναι πολύ υψηλή. Ένα θέμα που κάποιοι ίσως θα μπορούσαν να θεωρήσουν ως μειονέκτημα είναι πως η σύνδεση του με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν είναι ασύρματη αλλά ενσύρματη με καλώδιο. Αν επιθυμείτε ένα ρομπότ με ασύρματη σύνδεση με τον υπολογιστή σας τότε ΜΗΝ αγοράσετε το συγκεκριμένο ρομπότ.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων επιτρέψτε μας να σημειώσουμε πως η σύνδεση του Edison με τον υπολογιστή (με το καλώδιο) είναι απαραίτητη για ελάχιστο χρόνο ώστε να μεταφερθεί το πρόγραμμα που γράψαμε σε σχετική εφαρμογή στον υπολογιστή μας, στο ρομπότ. Στην συνέχεια, το καλώδιο βγαίνει και το Edison, και με το πάτημα σχετικού κουμπιού, εκτελεί το πρόγραμμα.Άνοιγμα της Συσκευασίας

 

Σύνδεση με τον Υπολογιστή

 

 

What Edison can do

It’s not just a remote-controlled robot.

Edison can:

 • React to light and sounds.
 • Follow lines and avoid obstacles.
 • Read programs from barcodes
 • Communicate with other Edison robots!

And so much more…

 

 

features

Thanks to its built-in sensors, lights, sounds and capabilities, Edison makes high-quality educational robotic training possible.

 

 

 

Connect to the computer

Edison programming is easy and is achieved by using the EdComm cable that connects to your computer via the headphone jack. No extra software required!

Edcreate

Edcreate is a package specially made for Edison Robot that contains building blocks (blocks, sprockets, tapes, accessories) that you can combine with your own LEGO bricks to create unique constructions and bigger robots!

Constructions with Edison Robot

EdCreate Kit

 

 

 

How to program Edison

Barcodes

Edison Robot can read programs that are within barcodes. This feature of the robot helps especially younger students to program the robot!

EdBlocks

Icon based programming language. Ideal for students from 8 years old.

 

EdScratch

Programming language based on M.I.T Scratch. Ideal for children over 10 years of age.

EdPy

Python-based programming language. For students and adults  from the age of 11 years old.

 

 

Specifications

 

 

Obstacle detection: Infrared using 2 IR LEDs (front left and right) and IR receiver module (doubles as IR receiver)

Remote control: IR receiver module (38kHz) Edison can learn IR codes from most standard TV/DVD remote controls

Infrared data comms: IR receiver module (double as obstacle detection sensor and IR remote receiver)

Line tracking: Red LED and phototransistor (doubles as barcode reader and programming port)

Light sensors: 2 phototransistors (front left and right)

Sound sensor: Piezo transducer (doubles as sounder)

3 Button Control: Edison uses 3 buttons in order to complete its tasks. Run, Stop, Program.

Outputs

Drive: Differential drive system

Infrared data comms: 2 infrared LEDs (double as obstacle detection sensor)

Sound: Piezo buzzer (doubles as sound sensor)

Lights: 2 red LEDs (Front left and right)

Processor

Freescale 8-bit MC9S08PA8VLC

Power

Battery: 4 x AAA (Alkaline or NiMH rechargeable AAA batteries are recommended)

Frequently Asked Questions

Why is the Edison Robot so economical?

The vision of the creators of the particular project (Edison robot) is to create an educational robot that everyone can afford. Edison robot is in its 2nd edition. This information is very important as the robot has been tested a lot. It has overcome his childhood illnesses and the initial problems that usually have all the machinery that seeks to surpass what you can expect from them. Of course there is no question about its quality. Have you watched the video where a car runs over an Edison and it still works?

Is there a warranty?

Edison has a warranty of 12 months from its purchase.

If a robot does not work as it should, what should we do?

Contact us immediately. In turn, we will contact Microbric in Australia and we will find a solution very quickly. In our communications so far with the support of this particular company its response was immediate and in the best possible way!

Are there any disadvantages in Edison Robot?

It is an amazing educational robot. One issue that some might think of as a drawback is that its connection to the computer is not wireless but wired with a cable. If you want a robot with a wireless connection to your computer, then DO NOT buy this particular robot. (You need the edcomm cable just to TRANSFER the code from the computer to Edison Robot)Unpacking

 

Connecting to the computer win10