"> ");
100%

Πώς να αλλαξετε τις ημερομηνίες πρόσβασης στις ενότητες για τους μαθητές σας

Πώς να αλλαξετε τις ημερομηνίες πρόσβασης στις ενότητες για τους μαθητές σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε το υλικό να δίνεται στους μαθητές σταδιακά. Για παραδειγμα θα μπορούσατε να ρυθμίσετε ώστε οι μαθητές σας να έχουν πρόσβαση στην 2η ενότητα των μαθημάτων τους από 1 Οκτωβρίου, στην 3η ενότητα από π.χ 20 Οκτωβρίου και πάει λέγοντας….