"> ");
100%

Εισαγωγική Άσκηση μια λύση

Ενότητα Progress

Εισαγωγική Άσκηση μια λύση

 

Άσκηση

Μια λύση

 

Ψάξαμε στην Αγγλική γλώσσα με διάφορες μηχανές αναζήτησης και με διαφορετικές λέξεις κλειδιά.

Μια λύση:

https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Swiss_Super_League.html