"> ");
100%

9η Ενότητα – Συσκευές

9η Ενότητα – Συσκευές

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Οδηγίες χρήσης καφετιέρας

Φύλλο Εργασίας 2 – Πάμε βόλτα στον Γουέμπι;

Φύλλο Εργασίας 3 – Το μηχάνημα