"> ");
100%

8η Ενότητα – Το Ταξίδι στη Χωχαρούπα

8η Ενότητα – Το Ταξίδι στη Χωχαρούπα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να


  • αναγνωρίζουν γλωσσοδέτες και αινίγματα.
  • Δημιουργούν στιχάκια.
  • κλίνουν και χρησιμοποιούν σωστά το ρήμα είμαι.
  • χρησιμοποιούν και αναγνωρίζουν συμφωνητικά συμπλέγματα.
  • συλλαβίζουν οποιαδήποτε λέξη.
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2