"> ");
100%

7η Ενότητα – Η ζωή έξω από την πόλη

7η Ενότητα – Η ζωή έξω από την πόλη

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες


Φύλλο Εργασίας 2 – Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο


Φύλλο Εργασίας 3 – Καλοκαίρι με δρεπάνι, τσουγκράνα και αμίλητο νερό