"> ");
100%

4η Ενότητα – Διατροφή

4η Ενότητα – Διατροφή

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά. Φύλλο Εργασίας 1 – Συνταγές μαγειρικής
Φύλλο Εργασίας 2 – Στη διαφήμιση… ‘Ολα είναι δυνατά!
Φύλλο Εργασίας 3 – Η χελώνα και ο Ρεβιθάκης