"> ");
100%

4η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Γιορτή και ξενοιασιά

4η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Γιορτή και ξενοιασιά

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Πάσχα, Κυρίου Πάσχα
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Ο Μάης με τα σταφάνια
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Το καλοκαίρι