"> ");
100%

4η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Άνθρωποι και μηχανές

4η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Άνθρωποι και μηχανές

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Φτιάξε μου έναν σιδερένιο άνθρωπο
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Μηχανές του χρόνου
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Το ηλιακό λεωφορείο
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Στο Αττικό Μετρό