"> ");
100%

3η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Όλοι μια αγκαλιά

3η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Όλοι μια αγκαλιά

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Του κόσμου τα παιδιά
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Βοηθάμε να γίνει καλύτερος ο κόσμος μας
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Η πτήση των γερανών
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Ένα παιδί γράφει στον Θεό