"> ");
100%

3η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Έλα στην παρέα μας

3η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Έλα στην παρέα μας

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Αξέχαστα Γενέθλια
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Μικρομαγειρέματα
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Φτιάχνουμε προσκλήσεις
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Από το ημερολόγιο του Ελτόν
 
Φύλλο Εργασίας 5 – Το χαρούμενο λιβάδι