"> ");
100%

22η Ενότητα – Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;

22η Ενότητα – Πώς γίνεται; Πώς παίζεται;

Στόχοι της ενότητας

  • Κατανόηση προφορικών και γραπτών οδηγιών.
  • Παροχή προφορικών και γραπτών οδηγιών .
  • Αόριστος χρόνος ρημάτων της α΄συζυγίας
  • Διάκριση μεταξύ των της, τις και στις.
  • Σύνδεση προτάσεων με το και

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2