"> ");
100%

23η Ενότητα – Για να γελάσουμε

23η Ενότητα – Για να γελάσουμε

Στόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με χιουμοριστικά κείμενα και τρόπους παραγωγής του αστείου .
  • Παραγωγή χιουμοριστικών κειμένων
  • Κατανόηση και σύνταξη πίνακα περιεχομένων .
  • Επίθετα σε -ινος, -ικος και -ιμος
  • Απαγγελία ποιημάτων .
  • Λογοπαίγνια και παγιωμένες εκφράσεις

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2