"> ");
100%

21η Ενότητα – Χρήσιμες οδηγίες

21η Ενότητα – Χρήσιμες οδηγίες

Στόχοι της ενότητας

  • Εξοικείωση με κείμενα κατευθυντικού λόγου (οδηγίες, συνταγές, προσευχές).
  • Παραγωγή αντίστοιχων κειμένων (προφορικά και γραπτά) .
  • Λέξεις για φρούτα και λαχανικά

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2