"> ");
100%

20η Ενότητα – Ποιος είναι; Τι κάνει;

20η Ενότητα – Ποιος είναι; Τι κάνει;

Στόχοι της ενότητας

  • Αναζήτηση πληροφοριών σε επίσημα έγγραφα.
  • Παρουσίαση της ταυτότητας κάποιου .
  • Παροχή πληροφοριών σε τρίτον
  • Παρατατικός χρόνος ρημάτων.
  • Τα επαγγέλματα.
  • Ρήματα που τελειώνουν σε -ωνω και -ευω.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2