"> ");
100%

2η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Του κόσμου το ψωμί

2η Ενότητα (Γ’ Τεύχος) – Του κόσμου το ψωμί

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1 – Το πιο γλυκό ψωμί
Φύλλο Εργασίας 2 – Το πιο γλυκό ψωμί (συνέχεια)
Φύλλο Εργασίας 3 – Ψωμί
Φύλλο Εργασίας 4 – Καλή όρεξη
Φύλλο Εργασίας 5 – Ο Καραγκιόζης φούρναρης