"> ");
100%

18η Ενότητα – Ένα βιβλίο να σε ταξιδεύει

18η Ενότητα – Ένα βιβλίο να σε ταξιδεύει

Στόχοι της ενότητας

  • Εξάσκηση και αναζήτηση πληροφοριών σε χάρτες και τουριστικούς οδηγούς.
  • Παραγωγή κειμένων που περιγράφουν τοποθεσίες.
  • Διάκριση θηλυκών ουσιαστικών σε -η από ουδέτερα ουσιαστικά σε -ι.
  • Κατανόηση άγνωστων λέξεων με βάση τα συμφραζόμενα τους.
  • Ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα
  • Επαυξημένες προτάσεις.

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2