"> ");
100%

16η Ενότητα – Ταξίδια στην Ελλάδα

16η Ενότητα – Ταξίδια στην Ελλάδα

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Το παραδεισένιο Πήλιο
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Η Ρόδος
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Ταξιδιωτικές εντυπώσεις
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Άνοιξα του Αιγαίου τη θύρα