"> ");
100%

16η Ενότητα – Νιώθω

16η Ενότητα – Νιώθω

Στόχοι της ενότητας

  • Λεκτική έκφραση συναισθημάτων.
  • Κλίση ρημάτων της α΄συζυγίας.
  • Χρήση συγκριτικού βαθμού επιθέτων μέσα σε προτάσεις.
  • Θηλυκά ουσιαστικά σε -ου.

 

πηγή: Γλώσσα Β τάξης, βιβλίο δασκάλου

 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2