"> ");
100%

15η Ενότητα – Κινηματογράφος – θέατρο

15η Ενότητα – Κινηματογράφος – θέατρο

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Ποια ταινία να διαλέξουμε;

Φύλλο Εργασίας 2 -Το καναρινί ποδήλατο – Πίτερ Παν

Φύλλο Εργασίας 3 – Μια σχολική παράσταση στο δάσος