"> ");
100%

14η Ενότητα – Το ανθρώπινο θαύμα

14η Ενότητα – Το ανθρώπινο θαύμα

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 -Ύμνος στον άνθρωπο
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Από το πρώτο τηλεφώνημα στο πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Μια παράξενη παραγγελία
 
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Το διαδίκτυο