"> ");
100%

14η Ενότητα – Με προσκαλούν και προσκαλώ

14η Ενότητα – Με προσκαλούν και προσκαλώ

Στόχοι της ενότητας

  • Ανάγνωση και κατανόηση προσκλήσεων και ευχετήριων καρτών.
  • Δημιουργία γραπτής πρόσκλησης και ευχετήριας κάρτας.
  • Χρονικοί και τοπικοί προσδιορισμοί.
  • Ρήματα σε -αινω και σε -ενω.
  • Τρόπος γραφής ημερομηνίας και ώρας.
  • Αριθμητικά.
  • Καλλιέργεια λεξιλογίου: ουσιαστικά που δηλώνουν συγγενικά πρόσωπα.
 
 
Φύλλο Εργασίας 1
 
Φύλλο Εργασίας 2
 
Φύλλο Εργασίας 3