"> ");
100%

13η Ενότητα – Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

13η Ενότητα – Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 -Όλου του κόσμου τα παιδιά
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Το σχολείο του κόσμου
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Τα δικαιώματα των παιδιών
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των Παιδιών