"> ");
100%

13η Ενότητα – Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

13η Ενότητα – Τρόποι ζωής και επαγγέλματα

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

Φύλλο Εργασίας 1 – Συνέντευξη με τον κ. Μανόλη..

Φύλλο Εργασίας 2 -Επιστήμη με άρωμα γυναίκας

Φύλλο Εργασίας 3 – Η ιπτάμενη σκάφη