"> ");
100%

11η Ενότητα – Γελάσαμε με την ψυχή μας

11η Ενότητα – Γελάσαμε με την ψυχή μας

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 -O Μπελάς κι ο Ρουμποτύρης
 
Φύλλο Εργασίας 2 – O Αργύρης και το πρόβλημα
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Φρουτοπία
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Τρύπωνας ο φαφαγάλος