"> ");
100%

10η Ενότητα – Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα

10η Ενότητα – Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αέρα

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 -Παιχνίδια με τις λέξεις
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Γλωσσική αυτοβιογραφία
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Χορεύοντας με ανήκουστους ήχουν
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Γραφή, η μνήμη των ανθρώπων – ο δίσκος του Φαιστού