"> ");
100%

2η Ενότητα – Κατοικία

2η Ενότητα – Κατοικία

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.

 

Φύλλο Εργασίας 1 – Το σπίτι του ποιητή ΚαβάφηΦύλλο Εργασίας 2 – Μικρές αγγελίεςΦύλλο Εργασίας 3 – Κύριε, μας ενοχλείτε