"> ");
100%

2η Ενότητα – Στο σπίτι και στην γειτονιά

2η Ενότητα – Στο σπίτι και στην γειτονιά

Άσκηση για Συζήτηση

Δείτε με προσοχή το παρακάτω κόμικ:

  • Ποιο πρόβλημα έχει ο Αργύρης;
  • Ποια είναι η αιτία του προβλήματος;
  • Ποια λύση δίνει;
  • Γράψτε στο τετράδιο σας την ιστορία του κόμικ με δικά σας λόγια.
  • Να περιγράψετε στο τετράδιο σας ένα από τα δύο δώρα που σκέφτεται να αγοράσει ο Αργύρης.
 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Αγαπητό μου ημερολόγιο
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Η φίλη μας η Αργυρώ
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Τα παιδικά μου παιχνίδια
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Στη νέα μας γειτονιά