"> ");
100%

4η Ενότητα – Ο κόσμος γύρω μας

4η Ενότητα – Ο κόσμος γύρω μας

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Τα χαρτιά ανακυκλώνονται
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Το τετράδιο ζωγραφικής