"> ");
100%

2η Ενότητα – Ρώτα το νερό… τι τρέχει

2η Ενότητα – Ρώτα το νερό… τι τρέχει

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Το νερό συστήνεται
 
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα
 
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Το νερό στη θρησκεία, τους μύθους και τις παραδόσεις
 
 
Φύλλο Εργασίας 4 – Ο Νερουλάς
 
Φύλλο Εργασίας 5 – Το νερό ταξιδεύει