"> ");
100%

5η Ενότητα – Ασφαλώς… κυκλοφορώ

5η Ενότητα – Ασφαλώς… κυκλοφορώ

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής
 
Φύλλο Εργασίας 2 – Στο δρόμο με τον Σωτήρη
 
Φύλλο Εργασίας 3 – Ένα αλλιώτικο πάρκο! & Ρόδα είναι και γυρίζει