"> ");
100%

3η Ενότητα – Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και την δημοκρατία

3η Ενότητα – Το σχολείο γιορτάζει την ελευθερία και την δημοκρατία

 
Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
 
Φύλλο Εργασίας 1 – Επανάληψη 1
 
Φύλλο Εργασίας 2 -Επανάληψη 2
 
 
 
Ενότητα Content
0% Complete 0/1 Steps