"> ");
100%

2η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Ιστορίες του χειμώνα

2η Ενότητα (Β’ Τεύχος) – Ιστορίες του χειμώνα

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στο παρακάτω φύλλο εργασίας υπάρχουν στην υποενότητα αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1 – Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι
Φύλλο Εργασίας 2 – Κάτω απ’ το χιόνι
Φύλλο Εργασίας 3 – Ο εγωιστής γίγαντας