"> ");
100%

3η Ενότητα – Στον Κόσμο των Κόμικς

3η Ενότητα – Στον Κόσμο των Κόμικς

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Μετά το τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να

  • αλλάζουν έναν διάλογο και να τον κάνουν μια μικρή ιστορία.
  • αλλάζουν ένα κείμενο και να τον κάνουν διάλογο.
  • αναγνωρίζουν τους ήχους που γράφονται με 2 γράμματα.
  • αναγνωρίζουν τα σύμφωνα που μπαίνουν στο τέλος των λέξεων.
  • ξεχωρίζουν ποιες λέξεις δεν παίρνουν τόνο.

 

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3