"> ");
100%

4η Ενότητα – Ετοιμασίες για το ταξίδι

4η Ενότητα – Ετοιμασίες για το ταξίδι

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στόχοι της ενότητας
  • Κατανόηση της λειτουργικότητας ενός καταλόγου (λίστα).
  • Παραγωγή γραπτού λόγου : δημιουργία καταλόγου (λίστας).
  • Ταξινόμηση λέξεων με βάση σημασιολογικά κριτήρια.
  • Αλφαβήτα.
  • Φωνολογική συνειδητοποίηση-επίγνωση: διάκριση ήχων.

Οι ασκήσεις που περιλαμβάνονται στα παρακάτω φύλλα εργασίας υπάρχουν στις υποενότητες αυτού του μαθήματος και μπορούν να λυθούν και ηλεκτρονικά.
Φύλλο Εργασίας 1
Φύλλο Εργασίας 2
Φύλλο Εργασίας 3