Εγγραφή Σε Εικονική Τάξη Με Κωδικό

Προσοχή!
Θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει εγγραφή στην εκπαιδευτική μας πλατφόρμα και να είστε συνδεδεμένος/η με αυτή.
Για να κάνετε εγγραφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ακολουθήστε αυτό τον σύνδεσμο:

ΕΓΓΡΑΦΗ

Αν είστε ήδη συνδεδεμένος με το σύστημα προχωρήστε πιο κάτω στην πληκτρολόγηση του κωδικού που σας παρέδωσε ο δάσκαλό σας.